Loading Programi
  • Ovaj program je prošao.

IZNAD BARIJERA: RAZVOJ PRISTUPAČNOG I INKLUZIVNOG TURIZMA

IZNAD BARIJERA: RAZVOJ PRISTUPAČNOG I INKLUZIVNOG TURIZMA

Info

Datum:
24. svibnja
Vrijeme:
10:00 - 14:00
Vrsta programa:

Lokacija

Kantun kulture
Ulica dr. Franje Tuđmana 2
Trogir,21220
+ Google mapa

Pozivamo Vas na sudjelovanje u sljedećem koraku u projektu CReAIT – “Co-creating Recipes for Accessible and Inclusive Tourism”.
Kako ste se upoznali na prvoj radionici, radi se o projektu financiranom iz INTERREG ITALY-CROATIA Programa 2021 – 2027 čiji je nositelj talijanska udruga za održivi razvoj COOSS Marche, a partneri splitska udruga CEDRA, talijanski grad Fermo te Grad Trogir.
Cilj projekta je stvaranje 8 inovativnih turističkih proizvoda na 4 lokacije u gradovima Fermo i Trogir, prilagođenih osobama s teškoćama ili invaliditetom kako bi predložene lokacije bile pristupačne i inkluzivne turističke destinacije.
Nakon održanog treninga-radionice o uključivom i održivom turizmu slijedi uzbudljiva dvodnevna radionica ko-kreacije na kojoj ćete imati priliku upoznati metodologiju ko-kreacije primjere i mogućnosti. Ono najuzbudljivije dolazi na zadnjem dijelu radionice a to je vaše sudjelovanje u ko-kreaciji „recepata“/intervencija za dvije izabrane lokacije u Gradu Trogiru i zajednički odabir 4 najbolja prijedloga koja će ići u provedbu u okviru ovog projekta.
Radionica će se održati 23. i 24. svibnja 2024. u novom edukacijsko kulturnom centru „Kantun kulture“ na adresi dr. F. Tuđmana 2, Trogir.

PRIJAVA PUTEM POVEZNICE: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGXIEk6sGbV1KAdKw1TPtyh-0urQI_vguQUgBH5Ek5ZSuEAQ/viewform

ILI putem maila: ivana.coric@cedrasplit.hr

Radujemo se vašem sudjelovanju u kojem ćemo zajedno ko-kreirati inovativna rješenja za inkluzivni i dostupni turizam na 2 pilot lokacije u Trogiru!
Ranko Milić v.r., predsjednik

 

PROGRAM CReAIT’s TRENINGA:
Dan 1 (23. svibnja):
Workshop A
Razumijevanje potreba i mogućnosti – Ideiranje i planiranje (10:00 – 14:00)
10:00 – 10:15 Pozdrav i uvod u radionicu
10:15 – 11:45 Profiliranje stakeholdera, razumijevanje koncepta co-designa, razumijevanje koncepta co-designa
11:45 – 12:15 Pauza
12:15 – 13:00 Definiranje ciljeva i rezultata
13:00 – 14:00 Razvoj planova za implementaciju
Dan 2 (24. svibnja)
Workshop B
Komunikacija i suradničke strategije – Finalizacija i planiranje budućih koraka (10:00 – 14:00)
10:00 – 10:15 Uvod
10:15 – 11:15 Primjena co-design metoda, komunikacija i suradničke tehnike
11:15 – 12:15 Konsolidacija ideja
12:15 – 12:45 Pauza
12:45 – 13:30 Formuliranje akcijskih planova
13:30 – 14:00 Strategije komunikacije i promocije, završne napomene i sljedeći koraci

Skip to content